Log In
New Account
  
 
Home My Page Project Tree Code Snippets Project Openings
 

Now limiting view to projects in the following categories:
      Intended Audience :: System Administrators [Remove This Filter]
      Intended Audience :: End Users/Desktop [Remove This Filter]
      License :: OSI Approved :: GNU General Public License (GPL) [Remove This Filter]


  Topic
      Language Packs
Browse By:
  Development Status
  Environment
  Intended Audience
  License
  Natural Language
  Operating System
  Programming Language
  Topic

10 projects in result set.
1. Greek Language Pack - Greek Language Pack for vtiger.
 
 • Development Status: 1 - Planning [Filter]
 • Environment: Web Environment [Filter]
 • Intended Audience: Developers [Filter] , End Users/Desktop (Now Filtering) , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
 • Natural Language: English [Filter]
 • Operating System: OS Independent [Filter]
 • Programming Language: PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs [Filter]
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2007-10-18 14:42

2. Ukrainian Language Pack - Ukrainian translation of VtigerCRM
 
 • Development Status: 2 - Pre-Alpha [Filter]
 • Environment: Web Environment [Filter]
 • Intended Audience: Developers [Filter] , End Users/Desktop (Now Filtering) , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
 • Programming Language: PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs [Filter]
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2008-03-23 10:56

3. Dutch translation vtiger CRM 5 - Dutch translation for all versions of vtiger crm
 
 • Development Status: 4 - Beta [Filter]
 • Environment: Web Environment [Filter]
 • Intended Audience: Developers [Filter] , End Users/Desktop (Now Filtering) , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
 • Natural Language: English [Filter]
 • Operating System: OS Independent [Filter]
 • Programming Language: PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs [Filter]
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2006-07-06 19:22

4. Dutch language pack for vTiger 5.1 - The Dutch (NL) language pack for vTiger 5.1
 
 • Development Status: 5 - Production/Stable [Filter] , 6 - Mature [Filter]
 • Environment: Win32 (MS Windows) [Filter] , Gnome [Filter]
 • Intended Audience: Developers [Filter] , End Users/Desktop (Now Filtering) , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
 • Natural Language: Dutch [Filter]
 • Operating System: Microsoft [Filter] , Linux [Filter]
 • Programming Language: PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs [Filter]
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2010-04-13 09:37

5. Lithuanian language pack for vtiger - Lithuanian language pack for vtiger CRM 5.0.x. Latest supported version - 5.0.4 RC
 
 • Development Status: 3 - Alpha [Filter]
 • Environment: Web Environment [Filter]
 • Intended Audience: End Users/Desktop (Now Filtering) , Other Audience [Filter] , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
 • Natural Language: English [Filter]
 • Operating System: OS Independent [Filter]
 • Programming Language: Other [Filter] , PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs [Filter]
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2008-01-02 06:41

6. Romanian Language Pack - Romanian translation for vtigerCRM project.
 
 • Development Status: 3 - Alpha [Filter]
 • Environment: Web Environment [Filter]
 • Intended Audience: End Users/Desktop (Now Filtering) , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
 • Operating System: OS Independent [Filter]
 • Programming Language: PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs [Filter]
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2008-05-07 10:26

7. Russian Lang - Project aims to create and support Russian Language package, include interface localization; installation, admin, user documentation; possibly special modules or patches specific for Russian legislation.
 
 • Development Status: 5 - Production/Stable [Filter]
 • Environment: Web Environment [Filter] , Win32 (MS Windows) [Filter] , X11 Applications [Filter]
 • Intended Audience: End Users/Desktop (Now Filtering) , Other Audience [Filter] , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
 • Natural Language: English [Filter] , Russian [Filter]
 • Operating System: OS Independent [Filter]
 • Programming Language: Other [Filter] , PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs [Filter]
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2006-02-25 07:17

8. Özgür Vtiger Türkçeleştirme Grubu - Vtiger Türkçeleştirme Grubu amacı GPL lisansı kullanılarak özgür bir biçimde Vtiger Türkçeleştirmesi yapıp tüm kullanıcıların kullanımına açmak Türkiye'de Vtiger i özgür bir biçimde gelişmesini sağlamaktır.
 
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2010-11-23 10:03

9. Arabic Pack v5.3.0 - ملفات اللغة العربية للإصدار 5.3.0 من تطبيق vtiger CRM مع قالب يدعم اللغات من اليمين إلى اليسار. يستخدم وسم اللغة العربية لجمهورية مصر العربية ar_EG والترجمة تناسب كافة الدول العربية.
 
 • Development Status: 3 - Alpha [Filter]
 • Intended Audience: End Users/Desktop (Now Filtering) , Other Audience [Filter] , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
 • Topic: Language Packs [Filter]
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2012-01-16 12:04

10. Polish Language Pack for vtiger 6 pl_pl - Polska paczka językowa dla systemu Vtiger 6 stworzona przez zespół OpenSaaS i dostępna całkowicie bezpłatnie. Wszystkie osoby chętne do nanoszenia korekt, poprawiania i rozbudowywania paczki językowej zapraszamy do uczestniczenia w projekcie.
 
 • Development Status: 2 - Pre-Alpha [Filter]
 • Intended Audience: End Users/Desktop (Now Filtering) , Other Audience [Filter] , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
 • Natural Language: Polish [Filter]
 • Operating System: OS Independent [Filter]
 • Programming Language: PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs [Filter]
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2012-11-07 08:06


Powered By GForge Collaborative Development Environment