Log In
New Account
  
 
Home My Page Project Tree Code Snippets Project Openings
 

Now limiting view to projects in the following categories:
      Intended Audience :: End Users/Desktop [Remove This Filter]
      Development Status :: 2 - Pre-Alpha [Remove This Filter]
      Topic :: Language Packs [Remove This Filter]
      Intended Audience :: System Administrators [Remove This Filter]


  Programming Language
      PHP
Browse By:
  Development Status
  Environment
  Intended Audience
  License
  Natural Language
  Operating System
  Programming Language
  Topic

3 projects in result set.
1. Ukrainian Language Pack - Ukrainian translation of VtigerCRM
 
 • Development Status: 2 - Pre-Alpha (Now Filtering)
 • Environment: Web Environment [Filter]
 • Intended Audience: Developers [Filter] , End Users/Desktop (Now Filtering) , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) [Filter]
 • Programming Language: PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs (Now Filtering)
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2008-03-23 10:56

2. Özgür Vtiger Türkçeleştirme Grubu - Vtiger Türkçeleştirme Grubu amacı GPL lisansı kullanılarak özgür bir biçimde Vtiger Türkçeleştirmesi yapıp tüm kullanıcıların kullanımına açmak Türkiye'de Vtiger i özgür bir biçimde gelişmesini sağlamaktır.
 
 • Development Status: 1 - Planning [Filter] , 2 - Pre-Alpha (Now Filtering) , 3 - Alpha [Filter]
 • Environment: Web Environment [Filter]
 • Intended Audience: Developers [Filter] , End Users/Desktop (Now Filtering) , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) [Filter]
 • Natural Language: English [Filter] , Turkish [Filter]
 • Operating System: Windows [Filter] , BSD [Filter] , Linux [Filter]
 • Programming Language: C++ [Filter] , PHP [Filter]
 • Topic: WWW/HTTP [Filter] , Language Packs (Now Filtering)
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2010-11-23 10:03

3. Polish Language Pack for vtiger 6 pl_pl - Polska paczka językowa dla systemu Vtiger 6 stworzona przez zespół OpenSaaS i dostępna całkowicie bezpłatnie. Wszystkie osoby chętne do nanoszenia korekt, poprawiania i rozbudowywania paczki językowej zapraszamy do uczestniczenia w projekcie.
 
 • Development Status: 2 - Pre-Alpha (Now Filtering)
 • Intended Audience: End Users/Desktop (Now Filtering) , Other Audience [Filter] , System Administrators (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) [Filter]
 • Natural Language: Polish [Filter]
 • Operating System: OS Independent [Filter]
 • Programming Language: PHP [Filter]
 • Topic: Language Packs (Now Filtering)
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2012-11-07 08:06


Powered By GForge Collaborative Development Environment