Log In
New Account
  
 
Home My Page Project Tree Code Snippets Project Openings
 

  Natural Language
      Polish
Browse By:
  Development Status
  Environment
  Intended Audience
  License
  Natural Language
  Operating System
  Programming Language
  Topic

1 projects in result set.
1. Polish Language Pack for vtiger 6 pl_pl - Polska paczka językowa dla systemu Vtiger 6 stworzona przez zespół OpenSaaS i dostępna całkowicie bezpłatnie. Wszystkie osoby chętne do nanoszenia korekt, poprawiania i rozbudowywania paczki językowej zapraszamy do uczestniczenia w projekcie.
 
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2012-11-07 08:06


Powered By GForge Collaborative Development Environment