Log In
New Account
  
 
Home My Page Project Tree Code Snippets Project Openings
 

Now limiting view to projects in the following categories:
      Development Status :: 2 - Pre-Alpha [Remove This Filter]
      License :: OSI Approved :: GNU General Public License (GPL) [Remove This Filter]
      Intended Audience :: System Administrators [Remove This Filter]
      Natural Language :: Polish [Remove This Filter]
      Topic :: Language Packs [Remove This Filter]
      Operating System :: OS Independent [Remove This Filter]


  Natural Language
      Polish
Browse By:
  Development Status
  Environment
  Intended Audience
  License
  Natural Language
  Operating System
  Programming Language
  Topic

1 projects in result set.
1. Polish Language Pack for vtiger 6 pl_pl - Polska paczka językowa dla systemu Vtiger 6 stworzona przez zespół OpenSaaS i dostępna całkowicie bezpłatnie. Wszystkie osoby chętne do nanoszenia korekt, poprawiania i rozbudowywania paczki językowej zapraszamy do uczestniczenia w projekcie.
 
  • Development Status: 2 - Pre-Alpha (Now Filtering)
  • Intended Audience: End Users/Desktop [Filter] , Other Audience [Filter] , System Administrators (Now Filtering)
  • License: GNU General Public License (GPL) (Now Filtering)
  • Natural Language: Polish (Now Filtering)
  • Operating System: OS Independent (Now Filtering)
  • Programming Language: PHP [Filter]
  • Topic: Language Packs (Now Filtering)
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2012-11-07 08:06


Powered By GForge Collaborative Development Environment