Log In
New Account
  
 
Home My Page Project Tree Code Snippets Project Openings
 

Now limiting view to projects in the following categories:
      Programming Language :: PHP [Remove This Filter]
      Intended Audience :: End Users/Desktop [Remove This Filter]
      Topic :: Language Packs [Remove This Filter]


  Development Status
      2 - Pre-Alpha
Browse By:
  Development Status
  Environment
  Intended Audience
  License
  Natural Language
  Operating System
  Programming Language
  Topic

4 projects in result set.
1. Ukrainian Language Pack - Ukrainian translation of VtigerCRM
 
 • Development Status: 2 - Pre-Alpha [Filter]
 • Environment: Web Environment [Filter]
 • Intended Audience: Developers [Filter] , End Users/Desktop (Now Filtering) , System Administrators [Filter]
 • License: GNU General Public License (GPL) [Filter]
 • Programming Language: PHP (Now Filtering)
 • Topic: Language Packs (Now Filtering)
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2008-03-23 10:56

2. Özgür Vtiger Türkçeleştirme Grubu - Vtiger Türkçeleştirme Grubu amacı GPL lisansı kullanılarak özgür bir biçimde Vtiger Türkçeleştirmesi yapıp tüm kullanıcıların kullanımına açmak Türkiye'de Vtiger i özgür bir biçimde gelişmesini sağlamaktır.
 
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2010-11-23 10:03

3. Polish Language Pack for vtiger 6 pl_pl - Polska paczka językowa dla systemu Vtiger 6 stworzona przez zespół OpenSaaS i dostępna całkowicie bezpłatnie. Wszystkie osoby chętne do nanoszenia korekt, poprawiania i rozbudowywania paczki językowej zapraszamy do uczestniczenia w projekcie.
 
 • Development Status: 2 - Pre-Alpha [Filter]
 • Intended Audience: End Users/Desktop (Now Filtering) , Other Audience [Filter] , System Administrators [Filter]
 • License: GNU General Public License (GPL) [Filter]
 • Natural Language: Polish [Filter]
 • Operating System: OS Independent [Filter]
 • Programming Language: PHP (Now Filtering)
 • Topic: Language Packs (Now Filtering)
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2012-11-07 08:06

4. Vtiger CRM 6.0 Persian Language Pack - Vtiger CRM 6.0 Persian Language Pack پکیج زبان فارسی ویتایگر نسخه 6.0 جهت استفاده عموم به صورت رایگان در اختیار میباشد
 
 • Development Status: 2 - Pre-Alpha [Filter]
 • Intended Audience: End Users/Desktop (Now Filtering)
 • License: GNU General Public License (GPL) [Filter]
 • Operating System: OS Independent [Filter]
 • Programming Language: PHP (Now Filtering)
 • Topic: Language Packs (Now Filtering)
Activity Percentile: 0.00
Activity Ranking: 0.00
Register Date: 2014-01-19 14:42


Powered By GForge Collaborative Development Environment